Toncirkeln genomförs med hjälp av Musikplattformen, Statens Musikverk.

 

För bokning kan ni kontakta oss på:

Shida Shahabi (f. 1989) är konstnär och kompositör baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och har efter sin utbildning varit verksam inom scenkonst- och musikfältet med att spela, skriva och arrangera musik. Shida har länge intresserats av översättandet och omformandet som kompositionsmetod. Med hjälp av kartläggningar av geografiska platser, det kollektiva och privata minnet samt sociala interaktioner har hon skrivit flertalet kompositioner som ibland blivit till platsspecifika installationer och i andra fall blivit i form av livemusik. www.shidashahabi.info

Anna Sóley Tryggvadóttir (f. 1984) är kompositör och ljuddesigner baserad i Stockholm. Hon gick ut från Dramatiska Institutet 2010 och har efter sin utbildning varit verksam inom scenkonst, radio och musik samt ljudinstallationer. Under perioden efter sin examen har hon skrivit musik och ljuddesign till ett 20-tal föreställningar runt om i Sverige och Norge. Utöver detta producerar hon och spelar musik med bandet ETER. Anna Sóley har länge intresserat sig för lyssnandet, samt att implementera det mänskliga i musiken, det sköra, det brutna. I sitt konstnärskap letar hon ofta efter en typ av dissonans, ljudvärldar som ställer och väcker frågor.
www.annasoley.com

När vi träffades insåg vi snabbt bådas stora intresse för musik, ljud, teknik och material. Vi fick genast lust att skapa ett projekt, en plattform där vi tillsammans med barn och unga kan utforska vår omgivning med en ny blick. Öppna upp för ett nytt slags lyssnande. Vad är musik? Vad kan vi använda för att skapa musik? Vad är vackert och fult? Vad säger de olika ljuden oss? Utifrån dessa frågor kom Toncirkeln till. Vi tänkte på det som ett slags alternativ till hur musik vanligtvis lärs ut. Här är nyfikenheten och lyssnandet i fokus. Kärnan i projektet är ett undersökande, en dialog med varandra, och materialen.

 

Toncirkeln är till för att tillgängliggöra improvisation, intuition och lekfullhet som konstnärlig metod för unga. Vi använder oss av lättillgängliga, billiga material från vardagen. Och med hjälp av enkla kontaktmikrofoner som plockar upp vibrationer, förstärkare och effekter förhöjer vi de ljud och klanger vi kan hitta. Med dessa objekt undersöker vi sedan tillsammans och skriver musik på plats. Vi pratar om olika infallsvinklar. Hur låter det i en trollskog? Vad finns det där? Vad säger den här tonen och det här instrumentet? Vilken känsla får vi när vi hör det?

Med workshopen hoppas vi på att kunna förmedla en lust och en nyfikenhet till teknik och musik, och att workshopen kan bidra till en självsäkerhet hos unga i att våga testa och experimentera. Vi jobbar taktilt med improvisation utan att kräva teoretiska förkunskaper. Workshopen kommer även innehålla element av olika kompositionsmetoder där barnen får öva upp ett sätt att skriva egen musik genom att teckna egna partitur. Att med små tecken och symboler rita hur de vill spela sitt instrument. Vi hoppas att det ska leda till att deltagarna lyfter blicken i sin vardag, ser saker runt omkring sig och känner lust att utforska nya möjligheter till musikskapande.

LADDA NER PRESSMATERIAL HÄR
Foto: Chrisander Brun